NovaLife Wafers | Dansac NO
Produktkategori
Produkt Undergruppe
Produktkategorier
  • Dine valg:
  • StomiutstyrStomiutstyr
  •  > NovaLifeNovaLife
  •  > NovaLife-platerNovaLife-plater

NovaLife TRE 2 hudplate

Flat, oppklippbar, passer til Nova 2 og NovaLife 2 poser.

NovaLife TRE 2 hudplate Convex

Fast konveksitet, oppklippbar eller ferdigklippet.

NovaLife GX+ hudplate

Flat, GX+ hudplate, oppklippbar eller ferdigklippet, ikke-sentrert starthull.

NovaLife 2 Convex GX+ hudplate

Fast konveksitet, GX+ plate, oppklippbar eller ferdigklippet.

NovaLife 2 hudplate

Flat, oppklippbar eller ferdigklippet, ikke-sentrert starthull.

NovaLife 2 Convex hudplate

Fast konveksitet, oppklippbar eller ferdigklippet.

Før produktet tas i bruk, må du lese gjennom brukerveiledningen og merke deg informasjon som gjelder tiltenkt bruk, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og instruksjoner.