Bruk av nettstedet, opphavsrett, Safe Harbor | Dansac NO

Erklæring om overholdelse av safe harborHOLLISTER INCORPORATED er et selskap med base i Illinois og hovedkontor på adressen 2000 Hollister Drive, Libertyville, Illinois 60048 USA (inkludert tilknyttede selskaper av Hollister og Dansac AS verden over (med unntak av enheter som selger direkte til forbrukerne), henvist til som “Hollister”).

Hollister er medlem av safe harbor-programmet for personvern i USA, EU og Sveits.

I USA har handelsdepartementet utarbeidet separate “safe harbor&-rammer som omfatter prinsipper for datavern, i likhet med dem som er utarbeidet av EU-kommisjonen og Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner i Sveits. Disse safe harbor-rammene er utviklet for å gi organisasjoner i USA mulighet til å oppfylle de juridiske kravene i EU og Sveits om tilstrekkelig datavern for personlig identifiserbare opplysninger fra EU eller Sveits til USA. Denne personvernpolicyen er i overensstemmelse med safe harbor-prinsippene for personvern, og på nettstedene våre er det spesifikt sertifisert at overføring av manuelle og elektroniske data fra EU eller Sveits overholder safe harbor-prinsippene for personvern.

Nettstedene våre mottar private opplysninger om kunder fra kilder utenfor USA, inkludert land i EU og Sveits. Ved hjelp av verifisering fra uavhengig tredjepart har vi fastslått av vår praksis for personvern er i overensstemmelse med safe harbor-prinsippene for personvern mellom USA og EU og mellom USA og Sveits: varsling, valg, overføring, tilgang og nøyaktighet, sikkerhet og tilsyn/håndhevelse. Du finner flere opplysninger om safe harbor-programmet fra det amerikanske handelsdepartementet på http://www.export.gov/safeharbor/.

Klager angående personvern fra Hollisters kunder, ansatte og/eller forretningspartnere i EU og Sveits: I overensstemmelse med safe harbor-prinsippene for personvern mellom USA og EU og mellom USA og Sveits er Hollister forpliktet til å behandle klager om personvern og vår innsamling eller bruk av dine personlige opplysninger. Borgere i EU eller Sveits som har forespørsler eller klager angående denne personvernpolicyen, skal først kontakte Hollisters personvernkontor på Privacy@Hollister.com.

Hollister og alle tilknyttede selskaper og nettsteder som er angitt ovenfor, er også forpliktet til å henvise alle uløste klager angående personvern under safe harbor-prinsippene for personvern mellom USA og EU og mellom USA og Sveits til en uavhengig mekanisme for løsning av tvister, BBB EU SAFE HARBOR, under Council of Better Business Bureaus Hvis klagen din ikke blir tilfredsstillende behandlet av Hollister, kan du besøket nettstedet til BBB EU SAFE HARBOR på www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints for mer informasjon.


Informasjonskapsler (cookies)

Dette avsnittet gir opplysninger om informasjonskapsler som du, den besøkende på nettstedet ("du", "dine" eller "deg selv") kan bruke eller korrespondere med dette nettstedet ("nettstedet"), som eies av Hollister Incorporated ("vi", "oss", "vår" eller "Hollister").

En informasjonskapsel er en enkel tekstfil som lagres på datamaskinen eller den mobile enheten din av serveren til et nettsted, slik at bare den serveren kan spore visse opplysninger. Hver informasjonskapsel er unik for nettleseren din, slik at vi kan spore og målrette mot interessene dine og forbedre nettstedet vårt. Informasjonskapsler tillater f.eks. vanligvis at nettleseren din husker hvilke avsnitt du har besøkt, og hjelper oss med å finne ut hvor mye trafikk det er på nettstedet vårt.

Informasjonskapsler gir forbedringer ved å:
• huske innstillinger, slik at du ikke trenger å legge dem inn på nytt hver gang du besøker en ny side
• huske opplysninger du har gitt (f.eks. postnummer), slik at du ikke trenger å legge dem inn på nytt
• måle hvordan du bruker nettstedet, så vi kan sikre at det oppfyller dine behov

Informasjonskapslene våre brukes ikke til å samle inn personlig identifiserbare opplysninger om deg, men til å få nettstedet til å fungere bedre for deg. Du kan administrere og/eller slette disse små filene akkurat som du vil.

Administrere informasjonskapslerNoen informasjonskapsler er helt nødvendige for at du skal kunne bevege deg rundt på dette nettstedet og bruke funksjonene på det. Uten disse informasjonskapslene kan vi ikke finne ut hvor mange unike brukere vi har på nettstedet eller tilby enkelte funksjoner, slik som at du kan logge på tjenestene våre automatisk.


Hvis du har innvendinger mot informasjonskapsler, kan du blokkere noen eller alle informasjonskapsler, og slette informasjonskapsler som allerede er innstilt. Du kan gjøre dette via nettleserinnstillingene dine, og Hjelp-funksjonen i nettleseren har kanskje instruksjoner om hvordan du gjør dette. Du kan også besøke www.aboutcookies.org, der du finner fullstendige opplysninger om hvordan du gjør dette i en rekke ulike nettlesere.

Informasjonen her er ikke legehjelp, og er ikke ment som erstatning for råd fra lege eller annen leverandør av helsetjenester. Denne informasjonen skal ikke brukes som hjelp ved behov for akutt legehjelp. Hvis du har behov for akutt legehjelp, må du straks oppsøke behandling personlig.