Dansac NO
  • Dine valg:
  • StomiutstyrStomiutstyr
  •  > HudplaterHudplater

NovaLife TRE 2 hudplate

Flat, oppklippbar, passer til Nova 2 og NovaLife 2 poser.

NovaLife TRE 2 hudplate Convex

Fast konveksitet, oppklippbar eller ferdigklippet.

NovaLife GX+ hudplate

Flat, GX+ hudplate, oppklippbar eller ferdigklippet, ikke-sentrert starthull.

Før produktet tas i bruk, må du lese gjennom brukerveiledningen og merke deg informasjon som gjelder tiltenkt bruk, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og instruksjoner.