Dansac NO
  • Dine valg:
  • StomiutstyrStomiutstyr
  •  > UrostomiposerUrostomiposer

Nova 1 Urostomi X3

Flat, tømbar, beige eller klar pose, ekstra tykk hudplate, ferdigklippet eller oppklippbar.

Nova 1 Urostomi Convex

Fast konveksitet, tømbar, klar pose, ferdigklippet eller oppklippbar.

Nova 2 Urostomi

Tømbar, todelt, beige eller klar pose.

Urinoppsamlingspose

Urinoppsamlingspose for urostomi.

Før produktet tas i bruk, må du lese gjennom brukerveiledningen og merke deg informasjon som gjelder tiltenkt bruk, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og instruksjoner.