Dansac NO
  • Dine valg:
  • StomiutstyrStomiutstyr
  •  > Tømbare poserTømbare poser

NovaLife 1 tømbar Midi

Flat, tømbar, klar eller beige pose med eller uten mulighet for innsyn, oppklippbar eller ferdigklippet.

NovaLife 1 tømbar Mini

Flat, tømbar, klar eller beige pose, oppklippbar.

NovaLife 1 tømbar Maxi

Flat, tømbar, klar eller beige pose med eller uten mulighet for innsyn, oppklippbar eller ferdigklippet.

NovaLife 1 tømbar Soft Convex Midi

Myk konveksitet, tømbar, beige pose med mulighet for innsyn, oppklippbar eller ferdigklippet.

NovaLife 1 tømbar Soft Convex Maxi

Myk konveksitet, tømbar, beige pose med mulighet for innsyn, oppklippbar eller ferdigklippet.

NovaLife 1 tømbar Convex Midi

Fast konveksitet, tømbar, klar eller beige pose, med eller uten mulighet for innsyn, ferdigklippet eller oppklippbar.

NovaLife 1 tømbar Convex Mini

Fast konveksitet, tømbar, klar eller beige pose, med eller uten mulighet for innsyn, ferdigklippet eller oppklippbar.

NovaLife 1 tømbar Convex Maxi

Fast konveksitet, tømbar, klar eller beige pose, med eller uten mulighet for innsyn, ferdigklippet eller oppklippbar.

NovaLife 1 tømbar GX+ Midi

Flat, tømbar, GX+hudplate, beige pose med mulighet for innsyn, oppklippbar eller ferdigklippet.

NovaLife 1 tømbar Convex GX+ Midi

Flat, tømbar, GX+hudplate, beige pose med mulighet for innsyn, ferdigklippet eller oppklippbar.

NovaLife 1 tømbar Convex GX+ Maxi

Flat, tømbar, GX+hudplate, beige pose med mulighet for innsyn, ferdigklippet eller oppklippbar.

NovaLife 2 tømbar Midi

Tømbar, todelt, klar eller beige pose.

Før produktet tas i bruk, må du lese gjennom brukerveiledningen og merke deg informasjon som gjelder tiltenkt bruk, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og instruksjoner.