Erklæring om opphavsrett / vilkår for bruk

© Copyright 2023, Dansac A/S. Med enerett.

Dette nettstedet eies og drives av Dansac A/S,
Lille Kongevej 304,
3480 Fredensborg,
Central Business Register (CVR) 34094810,
Tlf.: +45 4846 5000
Faks: +45 4846 5010
dansac@dansac.com

Bruken av www.dansac.com ("nettstedet") er underlagt vilkårene nedenfor. Hvis du ikke kan godta disse vilkårene, ber vi deg om å forlate nettstedet uten å bruke det mer.

Dansac A/S tilbyr dette nettstedet utelukkende for opplysningsformål. Dansac bestreber seg på å holde innholdet oppdatert, men vi kan ikke garantere at innholdet er fullstendig, korrekt og i overensstemmelse med gjeldende lovgivning. Nettstedets innhold eies og kontrolleres fullt ut av Dansac A/S og er beskyttet under all gjeldende dansk lovgivning, f.eks. lovgivning om opphavsrett og varemerker. Du kan utelukkende laste ned innhold fra dette nettstedet til ikke-kommersiell bruk, og bare i overensstemmelse med rettighetene ifølge dansk lovgivning. Det er ikke tillatt å endre eller gjengi noe innhold fra dette nettstedet uten uttrykkelig skriftlig forhåndstillatelse fra Dansac A/S.

Produkter og produktbeskrivelser som er vist eller beskrevet her, kan variere fra land til land. Det er mulig at produkter som er vist her, ikke er tilgjengelige eller er kjent under andre navn i ulike land.

Dansac A/S gir ikke medisinsk rådgivning eller medisinske tjenester. Opplysningene på dette nettstedet er ikke en erstatning for legebehandling. Innholdet på dette nettstedet er ikke tiltenkt som en erstatning for, og kan ikke erstatte, legehjelp. Hvis du har, eller mistenker at du har, et helseproblem, må du alltid kontakte helsepersonell.

Hvis Dansac-nettstedet kobles til andre websteder, påtar Dansac seg ikke noe ansvar for noe aspekt av et eventuelt tilknyttet nettsted, og gir ingen støtte til et slikt nettsted. Dansac A/S er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller personskader som oppstår som et resultat av innholdet på et nettsted eller nettsteder.

Dansac A/S treffer alle rimelige forholdsregler for å beskytte nettstedet mot datavirus, ormer, trojanske hester og andre trusler. Dansac A/S garanterer imidlertid ikke at nettstedet er fritt for slike skadelige programmer og fraskriver seg ethvert ansvar eller enhver forpliktelse relatert til tap på grunn av skadelige programmer som mottas fra nettstedet, eller fra filer som lastes ned fra nettstedet. All kommunikasjon som sendes til Dansac A/S gjennom Dansac-nettstedet, skjer utelukkende på ikke-fortrolig grunnlag. Dansac kan gjengi, offentliggjøre eller på annen måte bruke all slik kommunikasjon til et hvilket som helst formål, inkludert utvikling, produksjon og markedsføring av produkter eller tjenester.

Når du bruker dette nettstedet, registreres data om atferden din, f.eks. ved hjelp av informasjonskapsler. Formålet med å registrere disse dataene er å beskrive bruken av nettstedet. På den måten kan vi sikre at innholdet på nettstedet alltid er relevant. Dataene brukes også til å sikre at Dansacs kunnskap alltid brukes i samsvar med vilkårene. Alle registrerte data behandles fortrolig, og blir ikke videresendt til land utenfor EU/EØS. Dataene behandles av en ekstern databehandler som fungerer som vert for dette nettstedet. Data som sendes mellom Dansac og den eksterne databehandleren, er kryptert. Kontakt Dansac A/S for ytterligere informasjon om hvilke data Dansac har registrert om deg. I den forbindelse kan du gratis be om at data om deg som er ukorrekte, korrigeres, eller at Dansac slutter å behandle personlige data om deg.

DANSAC A/S
Dansac, the Dansac logo, the Dansac Education logo, Dansac EasiSpray, Dansac Nova, Dansac NovaLife, Dansac NovaLife GX+, Dansac Nodor S, Dansac O, Dansac TRE, Dansac Xltra, Duo Soft, EasiView, Invent, MyPen3, NovaLife TRE og TREE er varemerker for Dansac A / S.

Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.