Kliniske verktøy | Dansac NO

Kliniske verktøy


Kliniske verktøy

Nedenfor finner du en rekke veiledninger, diagrammer, plansjer og andre ressurser som kan bidra til en enklere hverdag for stomipasienter og deres pårørende.

Anatomidiagrammer

Et hjelpemiddel for sykepleiere ved pasientorienteringer ved orientering av pasienter før en stomioperasjon. Les mer

Observasjonsindeks

Bestem tilstand og status for stomi og peristomal hud med denne observasjonsindeksen.

Les mer

Stomidagboken

En dagbok du kan bruke til personlige notater og spørsmål du måtte ha etter stomioperasjonen.

Les mer

Helhetlig vurderingsveiledning

Dette verktøyet beskriver hvordan en pasient-, stomi-, hud- og konveks vurdering gjennomføres.

Les mer

Casestudier

Disse heftene beskriver hvordan stomipleiespesialister vurderer pasientens situasjon og behov.

Les mer

Stomiordliste

Vanlige begreper for helsepersonell som ivaretar pasienter med blære- eller tarmstomi.

Les mer

Informasjonen her er ikke legehjelp, og er ikke ment som erstatning for råd fra lege eller annen leverandør av helsetjenester. Denne informasjonen skal ikke brukes som hjelp ved behov for akutt legehjelp. Hvis du har behov for akutt legehjelp, må du straks oppsøke behandling personlig.