Hva er en stomi? Kolostomi, ileostomi, urostomi | Dansac NO

Hva er en stomi?


Om stomien din

Ordet "stoma" kommer fra gresk og betyr en "åpning inn i eller ut av kroppen". Det kan også bety "munn".

Hvert år blir tusenvis av mennesker stomioperert. For noen er operasjonen livsviktig. For andre er operasjonen et resultat av tarmsykdom eller en ulykke, eller den utføres for å korrigere en fødselsskade.

De siste årene har de kirurgiske prosedyrene blitt sterkt forbedret, og mange stomioperasjoner er nå midlertidige i stedet for permanente.

  • Kolostomi
  • Ileostomi
  • Urostomi

Informasjonen her er ikke legehjelp, og er ikke ment som erstatning for råd fra lege eller annen leverandør av helsetjenester. Denne informasjonen skal ikke brukes som hjelp ved behov for akutt legehjelp. Hvis du har behov for akutt legehjelp, må du straks oppsøke behandling personlig.