Dansac NO
  • Dine valg:
  • StomiutstyrStomiutstyr
  •  > Lukkede poserLukkede poser

NovaLife 1 lukket Mini

Flat, beige pose, oppklippbar.

NovaLife 1 lukket Midi

Flat, klar eller beige pose, med eller uten mulighet for innsyn, ferdigklippet eller oppklippbar.

NovaLife 1 lukket Maxi

Flat, klar eller beige pose, med eller uten mulighet for innsyn, ferdigklippet eller oppklippbar.

NovaLife 1 lukket Soft Convex Midi

Myk konveksitet, beige pose med mulighet for innsyn, ferdigklippet eller oppklippbar.

NovaLife 1 lukket Soft Convex Maxi

Myk konveksitet, beige pose med mulighet for innsyn, ferdigklippet eller oppklippbar.

NovaLife 1 lukket Convex Maxi

Fast konveksitet, beige pose med mulighet for innsyn, oppklippbar eller ferdigklippet.

NovaLife 1 lukket Convex Midi

Fast konveksitet, beige pose med mulighet for innsyn, oppklippbar eller ferdigklippet.

NovaLife 2 lukket Mini

Todelt, beige eller klar pose.

NovaLife 2 lukket Midi

Todelt, beige eller klar pose.

NovaLife 2 lukket Maxi

Todelt, beige eller klar pose.

Nova 1 lukket Midi

Flat, beige eller klar pose, ferdigklippet eller oppklippbar.

Nova 1 lukket Mini

Flat, beige eller klar pose, ferdigklippet eller oppklippbar.

Før produktet tas i bruk, må du lese gjennom brukerveiledningen og merke deg informasjon som gjelder tiltenkt bruk, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og instruksjoner.