Dansac NO
  • Dine valg:
  • StomiutstyrStomiutstyr
  •  > Lukkede poserLukkede poser

Nova 1 lukket Mini

Flat, beige eller klar pose, ferdigklippet eller oppklippbar.

Før produktet tas i bruk, må du lese gjennom brukerveiledningen og merke deg informasjon som gjelder tiltenkt bruk, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og instruksjoner.