Stomipleieressurser | Dansac NO
Image Dansac Nils

Leve med stomi


Dedikert til stomipleie

Ikke bare arbeider vi for å tilby de best mulige produktene for å gjøre livet med stomi lettere, vi tilbyr også en rekke unike brosjyrer og bøker om ulike emner relatert til livet med stomi for deg, ektefelle/partner, familie og venner.

Å få stomi, midlertidig eller permanent, er en stor endring i livet. For noen kan det ta lang tid og kreve mye tilpasning. Andre tilpasser seg raskere. Det er ingen riktig eller feil måte. Hvordan du håndterer det avhenger av situasjonen din, og høyst sannsynlig har du et annet behov for opplysninger og støtte enn det andre har. Behovet for informasjon og støtte varierer også ut i fra hvilken fase av tilpasningsprosessen du er i.

Hva er en stomi?

Lær om de ulike stomitypene: kolostomi, ileostomi og urostomi.

Les mer

Før operasjonen

Nyttig informasjon om tiden før en stomioperasjon.

Les mer

Fra operasjon til restitusjon

Tips, gode råd og nyttig informasjon om stomistell på sykehuset og etter du har kommet hjem.

Les mer

Livet med stomi

Tips, gode råd og nyttig informasjon om hverdagen med stomi.

Les mer

Informasjonen her er ikke legehjelp, og er ikke ment som erstatning for råd fra lege eller annen leverandør av helsetjenester. Denne informasjonen skal ikke brukes som hjelp ved behov for akutt legehjelp. Hvis du har behov for akutt legehjelp, må du straks oppsøke behandling personlig.