Pouch Clamp | Dansac NO
  • Dine valg:
  • StomiutstyrStomiutstyr
  •  > TilbehørTilbehør
  •  > PoseklemmePoseklemme

Klemme til stomipose

Enkel lukking av tømbare poser

Før produktet tas i bruk, må du lese gjennom brukerveiledningen og merke deg informasjon som gjelder tiltenkt bruk, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og instruksjoner.