Dansac NO
  • Dine valg:
  • StomiutstyrStomiutstyr
  •  > Lukkede poserLukkede poser

NovaLife TRE 1 Lukket Maxi

Flat, beige pose, oppklippbar.

NovaLife TRE 1 Lukket Convex Midi

Fast konveksitet, beige pose med mulighet for innsyn, oppklippbar eller ferdigklippet.

Før produktet tas i bruk, må du lese gjennom brukerveiledningen og merke deg informasjon som gjelder tiltenkt bruk, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og instruksjoner.