{ "modal": { "title": "Sykehusinnleggelse og restitusjon", "headline": "Kroppsbevissthet", "content": "

En stomi kan være nødvendig som følge av en ulykke, langvarig sykdom eller en nylig diagnostisert sykdom som trenger akutt behandling. For noen kan stomi være lindring fra årelange smerter i forbindelse med alvorlig inflammatorisk tarmsykdom. For andre kan det være noe uventet og uønsket, og dermed vanskeligere å akseptere.

\n

En stomioperasjon er et stort inngrep. Etter operasjonen vil en av kroppsfunksjonene dine være annerledes og kroppen din vil også se annerledes ut. Det er naturlig å føle både sorg, bekymring og stress mens du tilpasser deg ditt nye jeg - som egentlig ikke er så forskjellig fra det gamle.

\n

Denne brosjyren omhandler noen av de tingene som kan skje med kroppen din etter en stomioperasjon, samt noen av de følelsene du kan oppleve som en følge av endringene i din Kroppsbevissthet.

\n

Vis PDF

", "additional_content": "", "image_url": "/-/media/images/dansac/learning-center-landing-images/emotionalaspects.ashx", "video_url": "" } }