{ "modal": { "title": "Kliniske verktøy", "headline": "Anatomidiagrammer", "content": "

Dansac har utgitt Det anatomiske stomidiagrammet, et nyttig verktøy for sykepleiere ved orientering av pasienter før stomioperasjon. Stomidiagrammet inneholder åtte detaljerte anatomiske diagrammer med bl.a. kirurgisk incisjon, magemusklene og fordøyelsessystemet.

\r\n

Vis PDF

", "additional_content": "", "image_url": "/-/media/images/dansac/hero-images/procare_anatomicalcharts.ashx", "video_url": "" } }