{ "modal": { "title": "Kliniske ressurser", "headline": "Kliniske plansjer", "content": "

Dansac globalt publiserer plansjer om stomipleie og produktbruk på de halvårlige kongressene for stomipleie, World Council of Enterostomal Therapists (WCET) og European Council of Enterostomal Therapists (ECET). Plansjene utarbeides i nært samarbeid med ledende sykepleiere og interne spesialister.

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
Vis plansje Brukervurdering av et posesystem som er utformet for større diskresjon og mindre synlighet
Vis plansjeHefte med klinisk dokumentasjon – En samling av klinisk dokumentasjon og historier fra brukere
Vis plansjeViktigheten av en diskret og trygg pose fra et brukerperspektiv
Vis plansjeUtfordringene ved kliniske forsøk: Utprøverens perspektiv
Vis plansjeBrukervurdering av et posesystem som er utformet for større diskresjon og trygghet
", "additional_content": "", "image_url": "", "video_url": "" } }