{ "modal": { "title": "Kliniske verktøy", "headline": "Helhetlig vurderingsveiledning", "content": "

Dette heftet er et verktøy for en helhetlig tilnærming til stomipleie. Det er en brukervennlig, praktisk veiledning for pasientvurdering, stomivurdering, vurdering av peristomal hud og konveksitet.

\r\n

Vis PDF

\r\n

", "additional_content": "", "image_url": "/-/media/images/dansac/modal-images/comprehensiveassessmentguide.ashx", "video_url": "" } }