Kliniske verktøy


Stomiordliste

Denne ordlisten er utarbeidet for helsepersonell som ivaretar  pasienter med blære- og tarmstomi. Noen av ordene har en mer generell betydning, men i denne ordlisten er konteksten hovedsakelig stomioperasjon og stomipleie.

Ordlisten beskriver også vanlige begreper som brukes i forbindelse med kolorektal sykdom, diagnose og konservativ og kirurgisk tarmregulering. Ordlisten er ikke fullstendig og redaktøren tar gjerne imot forslag til andre begreper og definisjoner.

Vi håper at en bedre forståelse av terminologien på dette feltet vil være til nytte i det daglige arbeidet med pleie av pasienter.

Vis ordlisten