Stomipleie: Komplikasjoner etter kirurgi

De første ukene etter en stomioperasjon kan være både fysisk og mentalt utfordrende for stomipasienter. I løpet av denne perioden vil mange stomipasienter oppleve bekymringer og ha spørsmål om deres nye liv. Det er opp til deg, som deres stomisykepleier eller helsepersonell, å gi de riktige svarene og lytte med empati.

Enten pasientens spørsmål handler om livsstil, hudkomplikasjoner, intimitet eller ubehag, vil det hjelpe masse om du er kjent med de vanlige spørsmålene, slik at du kan berolige dem med en gang. For å utvide kunnskapen din om stomipleie ønsker vi å invitere deg til å gjennomgå arbeidet gjort av Ostomy Forum, som er et samarbeid mellom 31 erfarne enterostomisykepleiere om temaet stomioperasjon og konsekvenser.

I denne veiledningen har vi merket flere studier, slik at du kan legge til disse i din forståelse av intervensjonsmetoder og møte de kontinuerlige opplæringskravene som kan oppstå.

Why are stomi patients still experiencing pain one half year post-surgery?

Denne studien ble gjennomført av den nederlandske og polske delen av gruppen Ostomy Forum. Det overordnende målet med denne forskningen var å identifisere og undersøke forholdet mellom fysiske og psykologiske faktorer etter å ha fått stomi. Arbeidsgruppen fokuserte spesifikt på smerte etter kirurgi.

Du kan finne studieresultatene i linken over. Et av de mest overraskende funnene var at mange pasienter fortsatt opplever smerter seks måneder etter stomioperasjonen. Forskerne konkluderte også med at pasientens psykososiale miljø hadde en innvirkning på pasientens opplevelse av smerte.

Survey of stomi complications after surgery

Den danske delen av The Ostomy Forum ville dokumentere forekomsten av stomikomplikasjoner 26 uker etter operasjon. Totalt deltok 237 pasienter, som alle ble fulgt opp av stomisykepleieren fire ganger. Dataene presenterte muligheten til å observere komplikasjoner opp mot stomitype, kjønn, tidsperiode, og permanent/midlertidig operasjon.

Ett av funnene i denne studien viste at pasientene med en midlertidig kolostomi, og da særlig kvinner, har den høyeste frekvensen av stomikomplikasjoner.

Skin complications after stomi surgery: the importance of close ET-nurse assessment and intervention

Studier indikerer at problemer med huden rundt stomien påvirker mer enn én-tredjedel av kolostomipasienter, og mer enn to-tredjedeler av ileostomipasienter. Av den grunn bestemte norske forskere seg for å undersøke frekvensen av hudrelaterte komplikasjoner og når de vanligvis oppstår.

På klinikker observerte forskerne 237 pasienter med standard oppfølgingsskjema og observasjonsindeks. Resultatene viste av komplikasjonsfrekvensen økte dramatisk i den andre perioden (3–6 uker), der gjennomsnittlig 34 % av alle de som svarte hadde et hudproblem.

I dokumentet over kan du finne mer informasjon om funnene fra den norske gruppen.

Returning to social life: is there any correlation between nurse assessment and patient experience?

Sosial rehabilitering representerer en utfordring for både pasienten og enterostomisykepleieren. Av den grunn deltok åtte land i en studie som undersøkte hvordan psykologiske faktorer påvirker en pasients evne til å returnere til normale sosiale aktiviteter etter stomioperasjon.

Forskerne undersøkte en rekker problemer tilknyttet pasientens psykologiske og fysiske helse. Målet var å identifisere grunner som ville forklare hvordan en pasients sosiale status ble vurdert som enten problematisk eller ikke-problematisk av en enterosykepleier.

Recovery after Temporary Ileostomy: Is there a gender perspective?

Den svenske gruppen i Ostomy Forum hadde som mål å finne ut om det var en forskjell mellom kvinner og menn i rekonvalesensen etter kirurgi med en midlertidig ileostomi. Det deltok 221 pasienter i studien, og 26 av disse hadde en midlertidig ileostomi.

Resultatene indikerer at det er viktig å være klar over kjønnsperspektivet. Mens mange av mennene gikk tilbake til hverdagen etter den siste oppfølgingsperioden, opplevde 36 % av kvinnegruppen fortsatt sosiale og psykologiske problemer. Det viktigste fra denne forskningen er indikasjonen på at menn kommer seg fortere enn kvinner etter en stomioperasjon.

Skjema for innhenting av historikk

I løpet av fem år hadde Ostomy Forum som mål å lage et internasjonalt skjema for innhenting av historikk og vurdering, slik at enterostomisykepleiere kan innhente komplett, relevant informasjon. Formålet med et slikt skjema er å identifisere korttids- og langtidskonsekvensene av stomioperasjoner. Ved å bruke skjemaet for innhenting av historikk over kan du hjelpe til med å anbefale forbedringer og sørge for velegnet intervensjon.

Vi håper du synes dette skjemaet er nyttig for å forbedre livet til pasientene i dagene og ukene etter en stomioperasjon. Du kan finne flere kasusstudier, evalueringer og ressurser under delen Profesjonell pleie på Dansac-nettsiden.