$navn | Dansac NO
  • Dine valg:
  • StomiutstyrStomiutstyr
  •  > TilbehørTilbehør
  •  > Dansac EasiSpray klebefjernerDansac EasiSpray klebefjerner

Dansac EasiSpray klebefjerner

Spray fra en hvilken som helst vinkel for rask og enkel fjerning av hudplaten.

Før produktet tas i bruk, må du lese gjennom brukerveiledningen og merke deg informasjon som gjelder tiltenkt bruk, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og instruksjoner.