Ostomy Belt | Dansac NO
  • Dine valg:
  • StomiutstyrStomiutstyr
  •  > TilbehørTilbehør
  •  > StomibelteStomibelte

Stomibelte

To lengder og to farger.

Før produktet tas i bruk, må du lese gjennom brukerveiledningen og merke deg informasjon som gjelder tiltenkt bruk, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og instruksjoner.