Dansac NO
  • Dine valg:
  • StomiutstyrStomiutstyr
  •  > Tømbare poserTømbare poser

Nova 1 Easifold Soft Convex

Myk konveksitet, tømbar, beige eller klar pose, ferdigklippet.

Nova 1 FoldUp Convex

Fast konveksitet, tømbar, beige eller klar pose, ferdigklippet eller oppklippbar.

Nova 1 FoldUp Maxi

Flat, tømbar, beige eller klar pose, ferdigklippet eller oppklippbar.

Nova 1 FoldUp Midi

Flat, tømbar, beige eller klar pose, ferdigklippet eller oppklippbar.

Nova 1 FoldUp Mini

Flat, tømbar, beige eller klar pose, ferdigklippet eller oppklippbar.

Nova 1 FoldUp X3

Flat, tømbar, beige eller klar pose, ekstra tykk hudplate, ferdigklippet eller oppklippbar.

Nova 1 High Output

Flat, tømbar, klar eller beige pose, oppklippbar.

Nova 1 Infant

Flat, tømbar, klar pose, oppklippbar.

Nova 2 FoldUp Maxi

Tømbar, todelt, beige eller klar pose.

Nova 2 FoldUp Midi

Tømbar, todelt, beige eller klar pose.

Nova 2 FoldUp Mini

Tømbar, todelt, beige eller klar pose.

Nova 2 High Output

Tømbar, todelt, høyt volum, beige eller klar pose, oppklippbar.

Før produktet tas i bruk, må du lese gjennom brukerveiledningen og merke deg informasjon som gjelder tiltenkt bruk, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og instruksjoner.