Oppdatert informasjon relatert til Covid-19 Les mer

  • Dine valg:
  • StomiutstyrStomiutstyr
  •  > Tømbare poserTømbare poser

NovaLife TRE™ 1 Tømbar Convex Maxi

Fast konveksitet, beige pose med mulighet for innsyn, oppklippbar eller ferdigklippet.

NovaLife TRE™ 1 Tømbar Convex Midi

Fast konveksitet, beige pose med mulighet for innsyn, oppklippbar eller ferdigklippet.

NovaLife TRE™ 1 Tømbar Convex Mini

Fast konveksitet, beige pose med mulighet for innsyn, oppklippbar eller ferdigklippet.

NovaLife TRE™ 1 Tømbar Maxi

Flat, beige pose, oppklippbar.

NovaLife TRE™ 1 Tømbar Midi

Flat, beige pose, oppklippbar.

NovaLife TRE™ 1 Tømbar Mini

Flat, beige pose, oppklippbar.

NovaLife™ 1 tømbar Convex GX+ Maxi

Flat, tømbar, GX+hudplate, beige pose med mulighet for innsyn, ferdigklippet eller oppklippbar.

NovaLife™ 1 tømbar Convex GX+ Midi

Flat, tømbar, GX+hudplate, beige pose med mulighet for innsyn, ferdigklippet eller oppklippbar.

NovaLife™ 1 tømbar Convex Maxi

Fast konveksitet, tømbar, klar eller beige pose, med eller uten mulighet for innsyn, ferdigklippet eller oppklippbar.

NovaLife™ 1 tømbar Convex Midi

Fast konveksitet, tømbar, klar eller beige pose, med eller uten mulighet for innsyn, ferdigklippet eller oppklippbar.