$navn | Dansac NO

Dansac, gjeldende uttalelse relatert til COVID-19 Pandemien. Les mer

  • Dine valg:
  • StomiutstyrStomiutstyr
  •  > NovaLifeNovaLife
  •  > NovaLife tømbarNovaLife tømbar
  •  > EndeltEndelt

NovaLife™ 1 tømbar Midi

Flat, tømbar, klar eller beige pose med eller uten mulighet for innsyn, oppklippbar eller ferdigklippet.

NovaLife™ 1 tømbar Mini

Flat, tømbar, klar eller beige pose, oppklippbar.

NovaLife™ 1 tømbar Maxi

Flat, tømbar, klar eller beige pose med eller uten mulighet for innsyn, oppklippbar eller ferdigklippet.

NovaLife™ 1 tømbar Soft Convex Midi

Myk konveksitet, tømbar, beige pose med mulighet for innsyn, oppklippbar eller ferdigklippet.

NovaLife™ 1 tømbar Soft Convex Maxi

Myk konveksitet, tømbar, beige pose med mulighet for innsyn, oppklippbar eller ferdigklippet.

NovaLife™ 1 tømbar Convex Midi

Fast konveksitet, tømbar, klar eller beige pose, med eller uten mulighet for innsyn, ferdigklippet eller oppklippbar.

NovaLife™ 1 tømbar Convex Mini

Fast konveksitet, tømbar, klar eller beige pose, med eller uten mulighet for innsyn, ferdigklippet eller oppklippbar.

NovaLife™ 1 tømbar Convex Maxi

Fast konveksitet, tømbar, klar eller beige pose, med eller uten mulighet for innsyn, ferdigklippet eller oppklippbar.

NovaLife™ 1 tømbar GX+ Midi

Flat, tømbar, GX+hudplate, beige pose med mulighet for innsyn, oppklippbar eller ferdigklippet.

NovaLife™ 1 tømbar Convex GX+ Midi

Flat, tømbar, GX+hudplate, beige pose med mulighet for innsyn, ferdigklippet eller oppklippbar.

NovaLife™ 1 tømbar Convex GX+ Maxi

Flat, tømbar, GX+hudplate, beige pose med mulighet for innsyn, ferdigklippet eller oppklippbar.

NovaLife™ 1 tømbar GX+ Maxi

Flat, tømbar, GX+ hudplate, beige pose med mulighet for innsyn, oppklippbar eller ferdigklippet.