Forstå stomien din: Kolostomi

En kolostomi er en type stomioperasjon. Her er noen fakta om kolostomioperasjon og hvorfor du kan trenge det.

woman-walking-down-city-street-understanding-a-colostomy

Kolostomioperasjoner

Hvert år gjennomgår tusenvis av mennesker en stomioperasjon. Behovet for operasjon kan være et resultat av sykdom, ulykke eller medfødt funksjonshemming og kan noen ganger være en livreddende prosedyre.

Hva er en stomi?

Visste du at «stomi» er et gresk ord som betyr «en åpning inn i eller ut av kroppen»?

Medisink er stomi et begrep som brukes for å beskrive en åpning på magen der en bit eller del av tarmen bringes gjennom bukveggen ved hjelp av kirurgi. For de som har hatt kolostomi- eller ileostomioperasjon, går avføring gjennom stomien. For de som har hatt urostomioperasjon, passerer urin gjennom stomien. I tilfelle kolostomi eller ileostomi, kan stomier være midlertidige eller permanente, avhengig av den medisinske årsaken.

Hva er en kolostomi?

En kolostomi er en kirurgisk anlagt åpning i tykktarmen. Et lite stykke tarm føres gjennom bukveggen og festes til huden. En kolostomi kan dannes av nesten hvilken som helst del av tykktarmen, selv om de delene som oftest brukes, er sigmoideum og tykktarmens tverrdel. Den nøyaktige plasseringen avhenger av den medisinske årsaken til operasjonen.

En kolostomi endrer avføringsstrømmen. Output, volum og konsistens varierer i hvert tilfelle og avhenger delvis av stomiens plassering på tykktarmen.

Årsaker til kolostomi

Flere forskjellige sykdommer og tilstander kan resultere i en kolostomioperasjon. Noen av problemene som kan føre til denne typen kirurgi, kan være:

  • Kreft 
  • Divertikulitt
  • Traume/perforering
  • Alvorlig forstoppelse
  • Skader etter strålebehandling

Helsepersonell er der for å hjelpe

Legen og stomisykepleieren din har sannsynligvis diskutert detaljer om operasjonen din allerede. Du vil sannsynligvis ha spørsmål underveis, så det er lurt å skrive dem ned i en notisbok eller stomidagbok. På den måten vil du ikke glemme å spørre når du har time hos legen din, stomisykepleieren eller annet helsepersonell.