Forstå stomien din: Ileostomi

En ileostomi er en type stomioperasjon. Her er noen fakta om ileostomioperasjon og hvorfor du kan trenge det.

man-and-woman-cooking-together-in-a-kitchen-and-understanding-an-ileostomy

Ileostomioperasjoner

Mange mennesker over hele verden har hatt en stomioperasjon. Denne operasjonen redder liv i mange tilfeller. Noen får utført en stomioperasjon på grunn av en ulykke. Andre kan trenge det som et hjelpemiddel mot tarmsykdom eller for å rette opp en medfødt funksjonshemming.

Hva er en stomi?

Visste du at «stomi» er et gresk ord som betyr «en åpning inn i eller ut av kroppen»?

Medisinsk er stomi et begrep som brukes for å beskrive en åpning på magen der en bit eller del av tarmen bringes gjennom bukveggen ved hjelp av kirurgi. For de som har hatt kolostomi- eller ileostomioperasjon, går avføring gjennom stomien. For de som har hatt urostomioperasjon, passerer urin gjennom stomien. Ved ileostomi eller kolostomi, kan operasjonen være midlertidig eller permanent, avhengig av den medisinske årsaken. 

Hva er en ileostomi? 

En ileostomi er en kirurgisk anlagt åpning i tynntarmen kalt «ileum». I de fleste tilfeller bruker kirurgen en del av den siste delen av tynntarmen (terminal ileum) til å danne stomien. Tynntarmen føres gjennom bukveggen, vrenges for å danne en tupp og festes deretter til huden.

Ileostomien endrer avføringsstrømmen, og strømmens output og konsistens varierer avhengig av stomiens plassering på tynntarmen.

Årsaker til ileostomi

Flere forskjellige sykdommer og tilstander kan resultere i en ileostomioperasjon. Noen av problemene som kan føre til denne typen kirurgi kan være: 


Har du spørsmål?

Helsepersonell er der for å hjelpe. Legen og stomisykepleieren din har sannsynligvis diskutert detaljer om operasjonen din allerede. Du vil sannsynligvis ha spørsmål underveis, så det er lurt å skrive dem ned i en notisbok eller stomidagbok. På den måten vil du ikke glemme å spørre når du har time hos legen din, stomisykepleieren eller annet helsepersonell.